WELCOME TO DBM

เราคือ ตัวแทนผู้ให้บริการการออกแบบและตกแต่งอาคารจำหน่ายรถยนต์ทุกชนิด (โชว์รูมรถ) ทุกยี่ห้อโดยจะเน้นในเรื่องของพื้นที่ใช้ประโยชน์การใช้สร้อยได้ตามที่ต้องการได้ทุกที่ในทวีปอเมริกาเหนือ