ระบบหล่อลื่นพื้นดินแบบโมดูลาร์

Jul - 25
2017

ระบบหล่อลื่นพื้นดินแบบโมดูลาร์

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราได้นำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานก่อสร้างของเรา ทั้งในการยกพื้น เสริมพื้นให้แข็งแรงและมั่นคงมากขึ้น ที่จะช่วยในเรื่องของตารางน้ำสูงหรือในเรื่องของดินปนเปื้อนโดยจุดเด่นของเราคือใช้เวลาในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว