เกี่ยวกับเรา

slide-dmb-proyectos

การออกแบบโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของวิศวกร

ขั้นตอนการทำงานของวิศวกรโยธาสามารถ แบ่งย่อยออกไปอีก 5 สาย ได้แก่

สาย 1 โยธาชลศาสตร์ ทำงานเกี่ยวกับน้ำ เช่น เขื่อน, กรมชลประทาน เป็นต้น

สาย 2 สายสิ่งแวดล้อม ดูแลงานประเภทบำบัดของเสียต่างๆ

สาย 3 บริหารโครงการ  , ดูแลดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สาย 4 ออกแบบโครงสร้าง

สาย 5 site engineer

ถ้าพูดถึงวิศวกรโยธาในส่วนออกแบบโครงสร้าง เป็นการออกแบบโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามสิ่งที่ต้องมีอยู่ข้างใน เช่นเครื่องจักร  มีใหญ่เล็ก – หนัก – เบา ขนาดไหน เป็นต้น

การออกแบบโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของวิศวกร

 • เริ่มจากการประชุม เพื่อดูว่าความลูกค้าต้องการอะไรบ้าง เช่น มีน้ำหนักเท่าไหร่ในการที่จะเอามันไปอยู่บนหลังคา ,  พื้นแต่ละชั้นต้องวางตรงไหน  เป็นต้น
 • ขั้นตอนของการออกแบบ เพื่อดูว่าอะไรควรอยู่ตรงไหน หรือโครงสร้างส่วนนั้นควรเป็นอย่างไร ตรงส่วนนี้จะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
 • ขั้นตอน drawing โดยจะ draft แบบลงในกระดาษเพื่อส่งต่อให้ site engineer ไปสร้างตามแบบ
 • ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงพื้นที่เพื่อออกไปตรวจดูโครงสร้างว่า การดำเนินงานตรงตามแบบที่เราออกแบบไว้ไหม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นบริเวณหน้างานอีกด้วย
 • ส่วนสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งวิศวกรโยธาไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 นั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเอง ไม่ว่าทั้งในระหว่างตอนกำลังการก่อสร้าง หรือภายหลังจากเปิดใช้งานสิ่งปลูกสร้าง แล้วก็ตาม
 • ความเครียดหรือความท้าทายของการทำงานในสายอาชีพนี้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเจอตลอด ระยะเวลาดำเนินการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกำหนดการเสร็จงาน , การย้ายตำแหน่งของเครื่องจักร, การเปลี่ยนตำแหน่งเส้นทางเดินสายไฟ เป็นต้น
 • วิศวกรโยธาในส่วนงานออกแบบโครงสร้างจะทำงานประจำอยู่ในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่
 • วิศวกรโยธาในส่วนงานออกแบบโครงสร้าง จะต้องทำงานร่วมกับ วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรไฟฟ้า , สถาปนิก รวมถึงวิศวกรโยธามีหน้าที่บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
 • วิศวกรโยธาในส่วนงานออกแบบโครงสร้าง จะมีเวลาเข้างาน – เลิกงานกำหนดชัดเจน คือ เข้างาน 8 โมงเช้า และเลิกงาน 5 โมงเย็น แต่อย่างไรก็ตาม เวลาเข้า – ออกงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทด้วย แต่กรณีส่วนงานที่ต้องลง site ก่อสร้าง เวลาเลิกงานก็จะขึ้นอยู่กับหน้างาน

 

ทักษะความสามารถพิเศษในการประกอบอาชีพ

 • ต้องเป็นคนสู้งานและมีความอดทน เนื่องจากโครงการที่ทำเป็นงานต้องอาศัยระยะเวลา สำหรับ บางโครงการแค่เฉพาะส่วนออกแบบโครงสร้างอย่างเดียวก็ปาเข้าไป 3 เดือนแล้ว
 • ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ , ฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์ เป็นส่วนมาก ส่วนทักษะการวาดรูปไม่เกี่ยวเลย เนื่องจากสามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ช่วยได้
 • ต้องมีความรู้รอบตัวเป็นคนช่างสังเกต เช่น เวลาไปตามสถานที่ต่างๆ แล้วหมั่นสังเกตโครงสร้างว่ามันเป็นอย่างไร